طراحی و ساخت ظرف شربت خوری ۸ لیتری صنعتی زنبورعسل

طراحی و ساخت ظرف شربت خوری ۸ لیتری صنعتی زنبورعسل

ظرف شربت خوری طرح جدید که در طرح آن برای اولین بار در ایران اجرا شده و به عنوان ثبت اختراع نیز در سال ۱۳۹۶ ثبت شده است از جنس ورق پلیمر مهندسی بسیار مقاوم و زیبای ABS ساخته شده است. در تستهای صورت گرفته در زنبورستان های مختلف، به دلیل مزایای مختلف این نوع طرح، استقبال خوبی از طرف زنبورهای درون کندو صورت گرفته بطوری که شربت های درون ظرف طی دو روز توسط زنبورها بطور کامل مصرف شده است.