نحوه اسکن قطعات با سطح براق، شفاف یا تاریک

نحوه اسکن قطعات با سطح براق، شفاف یا تاریک

اسکنرهائی که از نوع لیزری یا نور ساختاریافته هستند(Laser or Structured-light) از منبع نور استفاده می کنند بصورتی که یک سری پترن با اشکال مختلف بر روی جسم تابیده می شود. این الگوها با برخورد به جسم نغییر شکل می دهند، دوربین های صنعتی که کنار جسم هستند این تغییر شکل را ثبت کرده تا به با پردازش تصویر به هندسه جسم پی ببرند.

  

خروجی این پردازش تصویر، ابرنقاطی هست که تصویر دیجیتالی یک جسم را ایجاد می کند.

  • اگر جسم تاریک باشد بخاطر اینکه دوربین های صنعتی چیزی را نمی بینند، ابرنقاطی شکل نمی گیرید.

  • اگر جسم شفاف باشد مثل شیشه نور پخش شده یا عبور می کند بنابراین الگویی شکل نمیگیرد.

  • اگر جسم درخشان باشد الگو ها رفلکت می شوند باز هم الگوئی شکل نمیگیرد.


راه حل استفاده از اسپری های مخصوصی است که می توان با آن پوشش مختصری بر روی اجسام ایجاد کرد. البته مقدار لایه ای که باید روی اجسام بنشیند بایستی آنقدر کم باشد که تاثیری بر روی ابعاد و هندسه قطعه کار ایجاد نکند.