نمونه تست اسکنر سه بعدی Einscan Pro پایه مبل منبت شده

نمونه تست اسکنر سه بعدی Einscan Pro پایه مبل منبت شده

 فایل ابرنقاط خام(بدون هیچ گونه ویرایش ثانویه)این کار را با پسوند Obj، می توانید از اینجا دانلود کنید.

اسکن این قطعه چوبی در حالت اسکن Rapid توسط اسکنر سه بعدی Einscan Pro گرفته شده است.