اسکن سه بعدی گل گیر 206

اسکن سه بعدی گل گیر 206

اسکن با جزئیات و دقت بالا توسط اسکنر سه بعدی Fisher S ، برای مرتبسازی از نقاط رفرنس استفاده شده است.